در برخی از موارد انسان ها بیشتر از زمانی که میخوابند بر روی صندلی می نشیند !

در برخی از موارد انسان ها بیشتر از زمانی که میخوابند بر روی صندلی می نشیند !

استفاده از صندلی کامپیوتر در طول روز یکی از مهم ترین مسائلی است که امروزه به آن توجه زیادی می شود. ویژگی های صندلی کامپیوتر مناسب چیست؟

http://nect.ir/chair/computer-chair

/ 0 نظر / 8 بازدید